top of page

Läsnäolo- ja tietoisuus

Mikä on suhteesi itseesi ja ympäristöösi?

Forest Trees
 
Miten olisin läsnä tässä hetkessä?
Miten löytäisin työkaluja oman kehoni ja mieleni työskentelyyn?
Tavoitteena rauhallinen rento mieli ja liikkuva keho.
Miten vahvistaa omaa intuitiota, itseluottamusta ja päätöksentekoa?
Mikä on flow tila?
Tarjoan pienimuotoisia kursseja, joissa etsitään vastauksia ja käytännön kokemuksia  yllä oleviin kysymyksiin. Kursseilla on tilaa jakaa ajatuksiaan ja tulla kuulluksi.

Mieli ohjaa kehoa, joten pysyvät kehon muutokset tulevat mielen ja ajattelun kautta. Teemme erilaisia hiljentymisharjoituksia, jotka lisäävät tietoisuutta ja läsnäoloa. Pohdimme ajattelua ja erilaisia näkökulmia omaan itseemme ja ympäristöömme. Tarkastelemme yhdessä uskomuksia ja niiden vaikutuksia tapoihimme ja ajatteluumme.
Miltä tuntuisi olla läsnä itselleni?
Wandering Traveler
Rock in Sand
Olemme moniulotteinen kokonaisuus.  Meillä on kehotietoisuus ja mielen tietoisuus. Mielenkiintoista on tutkia ja työskennellä näiden kahden tietoisuuden kanssa siten, että lopulta ne yhdistyvät yhdeksi tietoisuudeksi.
Miltä minä tunnun?
Tietoisuutta omasta energiasta ja sen kanssa työskentelemisestä.
Oman huomion kääntämistä ulkopuolisesta ympäristöstä omaan itseensä, sisälle päin. Läsnäolo mahdollistaa tuntemisen, joten se on asenne (miten suhtaudun itseeni) ja mielentila.
Läsnäoloa itselle ja muille on tällä asenteella ja mielentilalla tuntea, havainnoida ja kommunikoida ympäristön kanssa. 

Läsnäolo

Tietoisuus

Kaikki ympärillämme on energiaa, sen ymmärtäminen ja sen kanssa työskenteleminen avaavat mahdollisuuden nähdä asioita uusista näkökulmista.

"Intuitiivinen mieli on pyhä lahja ja rationaalinen mieli on uskollinen palvelija. Meille on luotu yhteiskunta, joka kunnioittaa palvelijaa ja on unohtanut lahjan. Emme ratkaise maailman ongelmia samalla ajatustasolla, jolla olimme kun loimme ne. Enemmän kuin mikään muu, tämä uusi vuosisata vaatii uutta ajattelua: meidän on muutettava aineellisesti perustuvia analyysejamme ympärillämme olevasta maailmasta kattamaan laajemmat, moniulotteisemmat näkökulmat ".

- Albert Einstein

Tule rohkeasti mukaan tutkimusmatkalle itseesi.
bottom of page