top of page

Klassinen ratsastus

Tietoinen ratsastus

Mitä se on?

IMG_7719 (1)_edited.jpg
Klassisen ratsastuksen taustaa
 Tässä käsittelen lyhyesti klassisen ratsastuksen taustaa, lisää tietoa saat klikkaamalla vihreäksi maalattua tekstiä.
 
Klassisen ratsastuksen perusperiaatteet ovat lähtöisin Kreikasta, jolloin Xenofon kirjoitti ensimmäisen ratsastusoppaan 430–355 eaa. Klassisen ratsastuksen perusperiaatteita on testattu käytännössä satoja vuosia, ja ajan saatossa klassisen ratsastuksen sisälle on muodostunut erilaisia painotuseroja. Alkuperäinen päämäärä on kuitenkin pysynyt samana: kauneuden, harmonian ja tasapainon luominen. Täältä voit lukea lisää historiasta .Osaa klassisen ratsastuksen liikkeistä on alunperin käytetty sotatarkoituksessa, ja näitä liikkeitä kutsutaan liikkeiksi maanpinnan yläpuolella - airs above the ground. Klassista ratsastusta on harjoitettu aateliston ja hovin keskuudessa. Sen opiskeluun katsottiin tarvittavan mielen sivistystä ja tavanomainen kansa nähtiin siihen aikaan kovakouraisena ja sivistymättömänä. Ratsastusta hovissa opiskeltiin osana muiden taidelajien opiskelua, koska se haluttiin pitää taiteena ja kauneuden luomisena. Kauneutta on vaikea luoda pakottamalla ja alistavilla metodeilla

Nykyisin klassisen ratsastuksen tietoa on helposti kaikkien saatavilla.
Oikeastaan sinun tarvitsee vain valita, mitä klassisen ratsastuksen linjaa haluat lähteä opiskelemaan.
Minulle opiskeluni alussa oli tärkeää, päästä ratsastamaan klassisesti koulutetuilla hevosilla ja nähdä opettajani työskentelyä ja ratsastusta.  Tätä kautta minun oli mahdollisuus ymmärtää, mitä teoriassa olevat sanat tarkoittivat käytännössä ja miltä rentous, keveys ja tasapaino näyttävät ja tuntuvat.

 

Mitä klassinen ratsastus merkitsee  minulle

Se on minulle itseni ja hevoseni tiedostamista ja tuntemista. Pienien yksityiskohtien opiskelua, joista tasapainoinen kokonaisuus muodostuu. Oman intuition vahvistamista. Mielen ja kehon yhteistyötä, niin ratsastajan kuin hevosen. Se on herkällä mielellä ja keholla itsensä ja hevosen kuuntelemista ja siten kauneuden luomista. 


Se on minulle oman tietoisuuden ja kehon avaamista. Sisäistä rentoutta ja hiljentymistä, joka koostuu itsensä ja hevosen tarkkailemisesta ja läsnäolosta.
Kuuntele, tunne ja ratsasta sydämellä. 
 Klassisen ratsastuksen opiskelu on teknisesti monien yksityiskohtien opiskelua, joiden ympärille ratsastus muodostuu. Siinä on tärkeää, miten nämä yksityiskohdat toteutetaan läsnäolevalla ja rennolla tavalla. Ratsastuksen tarkoituksena ei ole luoda jännityksiä hevoseen ja ratsastajaan vaan purkaa niitä pois, siten että liike energia voi vapaasti virrata kehojen läpi. Tällä tavalla päästään kevyeen, ilman voimaa ratsastamiseen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Hevonen ja ratsastaja valmistellaan hyvin tuleviin tehtäviin siten, että molemmat  ymmärtävät avut. Hevonen ja ihminen pystyvät pitämään liikkeen vaadittavan asennon ilman toisiinsa takertumista ja samalla yhdessä rentoutua niihin. Tarvittava voima on ratsastajan kehon keskilinjassa, silloin sitä ei tarvita käsissä tai pohkeissa. Voiman käyttö pohkeissa ja käsissä hidastavat ja jäykistävät apuja, tällöin apujen ajoitus ja liikkeen flowta on vaikea saavuttaa.   
Käden liike ei tule taaksepäin vasten hevosta, vaan käsi toimii liike energian suodattimena.  Kättä käytetään siten, että kuolain rentouttaa hevosen suun, niskan, kaulan ja takaosan. Liike energiaa ei pysäytetä jäykistämällä kättä ja menemällä kädellä hevosta vasten, vaan energiaa hallitaan ratsastajan rintakehällä, selällä ja sisäisellä rentoudella. Tästä päästään siihen, että ei ainoastaan harjoiteta hevosen mieltä ja kehoa, vaan se on myös ratsastajan mielen ja kehon harjoittamista. Tällöin ratsukko vahvistuu yhdessä. Lopputuloksena hevosen keho seuraa ratsastajan kehon asentoja. Hevosen mieli seuraa ratsastajan mielen rentoutta - ratsastuksessa yhdistyvät kehojen ja mielten tietoisuus.


 
Ratsastuksen valmistelu koostuu hevosen peruskäsittelystä, maastatyöskentelystä, juoksutuksesta ja ratsastuksesta. 

 

Juoksutus


Juoksutusta käytetään hevosen lihasten ja mielen rentouttamiseen, selän ja kaulan avaamiseen, liikkeen aktivoimiseen ja kehon liikkuvuuden lisäämiseen sekä yhteyden luomiseen juoksuttajan ja hevosen välille.
Joitakin huomioita juoksutuksesta

Juoksutus olisi hyväksi tehdä kapsonin tai riimun kanssa, koska liinan kiinnitys kuolaimeen jännittää hevosen suun.
On hyvä osata juoksuttaa hevosta myös vapaana.
Hevosen selkä ja kaula on mahdollista rentouttaa myös ilman apuohjien käyttöä.

Maastatyöskentely

Maastatyöskentely on myös hevosen peruskoulutusta, kuten taluttamista ja rentoutumista vaikeisiin ja pelottaviin tilanteisiin.
Hevonen ymmärtää miten ihmisen kanssa toimitaan jokapäiväisissä tilanteissa.
Myöhemmin maastayöskentelyssä voidaan harjoitella ratsastuksessa vaadittavia liikkeita, sekä työskennellä kehon suoruutta ja liikkuvuutta. Kehon asentoa ennen liikettä. Tällöin vahvistetaan kehon syviä asento lihaksia ja hevosen kehoa työskennellään sen omassa tasapainossa ilman ratsastajan painoa selässä.
Maastakäsin pystyt helposti näkemään miten hevonen käyttää kehoaan ja sitä voit tarvittaessa helposti korjata.

Ratsastus

Ratsastus valmistellaan  juoksutuksella ja maastatyöskentelyllä. Juoksutuksessa avataan hevosen kehoa sen omassa tasapainossa,ilman ratsastajan painoa selässä. Maastatyöskentely valmistelee hevosen kehon asennot, kuten kokoamisen ja kantamisen ensin hevosen omassa tasapainossa.
Lopuksi on ratsastus, jossa yhdistyy tasapaino, rentous ja yhteys ratsastajan ja hevosen välillä. Maastatyöskentelyssä, juoksutuksessa ja ratsastuksessa vahvistetaan ja opiskellaan hevosen ja ratsastajan työskentelyasennetta. Tällöin luodaan mielen tila, joka mahdollistaa rentouden ja oppimisen.

Klassinen istunta

Hyvä notkea ja liikkuva istunta ja kehon hallinta mahdollistavat kaikenlaisen ratsastamisen. Tasapaino istuntaan löytyvät kehon sisältä ja mielen rentoudesta. Tämä mahdollistaa istunnan käyttämisen koulu-, este- ja maastoratsastuksessa.
Maastatyöskentelyssä, juoksutuksessa ja ratsastuksessa avataan ja rentoutetaan hevosen etuosa, jonka seurauksena liike ja energia pääsevät virtaamaan vapaasti takajaloista koko hevosen kehon läpi. Tällöin hevosen painopisteen voidaan siirtää edestä taaksepäin ja impulssia luoda takaa eteenpäin ilman jäykistymistä - tällöin hevosen keho pystyy toimimaan optimaalisessa  ja terveessä tasapainossa.
20200613_203339 (2).jpg
Klassisessa ratsastuksessa yhdistetään hevosen takaosan aktiivisuus, selän liikkuvuus, niskan pehmeys ja suun aktiivisuus. Suun aktiivisuus ei ole hermostunutta suun käyttöä, vaan siinä aktivoidaan hevosen kielen käyttö (kieliluu), joka vaikuttaa koko hevosen tasapainoon ja rentouteen. Tällöin ratsastajan käden on mahdollista luoda hienovarainen keskusteluyhteys hevosen suun kanssa.
Erilaisilla notkeusharjoituksilla saavutetaan kaulan, etuosan ja takaosan notkeus, jolloin hevonen pystyy löytämään oman tasapainonsa eli kantamaan itsensä.
Tietoisessa ratsastuksessa, ratsastaja on tietoinen omasta ja hevosen kehosta, ja siitä miten ne toimivat. Ratsastaja tiedostaa oman ja hevosen mielen. Ratsastaja pitää oman mielen avoimena uusille tavoille ajatella ja etsii tarvittaessa tietoa, mikäli sitä tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Ratsastaja osaa suhtautua haastaviin tilanteisiin neutraalisti, nähdä ja ajatella selkeästi.

Ratsastukseen löytyvät ilo, tyytyväisyys ja flow.

Palkitseminen

 .
Oletko huomannut miten hevoset lukevat ihmisen tunnetiloja? 
Olen työskentelyssäni hevosten kanssa pannut merkille, että minulle parhaat tavat palkita hevosiani ovat: kosketus ja kiitollisuuden sekä tyytyväisyyden tunnetilat sisälläni.

kuvia17 (1).jpg
Venyttäminen

Jäykkyys 

Siellä missä on jäykkyyttä, tarvitaan vapautta ja rentoutta.
Missä on pelkoa, tarvitaan tietoisuutta ja rohkeutta muuttaa se.

Kilparatsastus

Joitakin klassisen ratsastuksen yksityiskohtia:

Pyydä usein, ole tyytyväinen vähään ja palkitse usein

Rauhallisuus - Eteenpäin -Suoruus (L´Hotte)
(Calm-Forward-Straight)

Impulssi-Geometria-Vapaus (Nuno Oliveira)


 

Keskusteluja

keskustelut

Klassinen ratsastus Istunta 27.2.2023

Haastattelijana Aurora Uusitupa

Haastattelu on katsottavana instagramissa

919e6e70-7259-4711-a3d5-a6d4a571ea85.jpeg
Hevosen hyvinvointi 12.10.2023

Haastattelöijana Aurora Uusituvan Tällä kertaa hieman eri näkökulmasta käsin.

Klassisen ratsastuksen yksityiskohtia 28.8-23

Haastattelijana Aurora Uusitupa

66636954_2322871151269434_2356230122421354496_n_edited.png
IMG_0219_edited.jpg
Istunta ja sen harjoitteleminen 15.12.2023

Aiheesta keskustelee kanssani Riikka Laaksonen

kilparatsastus keskustelu
Mitä klassinen ratsastus merkitsee minulle
Keskustelija vieraina
Jatta Grims
Riikka Laaksonen
Kati Myllyvirta
altenera_edited.jpg
Näkökulma: Klassisen ratsastuksen perusteet kilparatsastajan tavoitteiden perustana 11.2.2024

Kilpailusäännöt olympialajeihin.

Kouluratsastuskilpailujen tarkoitus: säilyttää ja siirtää ratsastustaide jälkipolville.

ARTICLE 400 OBJECT OF INTERNATIONAL DRESSAGE EVENTS

The FEI established an International Dressage Event in 1929 in order to preserve the Equestrian Art from the abuses to which it can be exposed and to preserve it in the purity of its principles, so that such principles of the discipline could be handed down intact to future generations of Athletes. FEI Dressage rules 26th edition 2024 s. 8


Yle Areena Andreas Helgstrandin pimeä puoli 29.1.2024

Kuva ja video galleria

bottom of page